Thương hiệu GoldMalt Beer đang tìm các nhà đầu tư muốn tham gia hệ thống của chúng tôi. Với thương hiệu, chất lượng và uy tín với khách hàng hơn 15 năm qua, các cơ sở nhượng quyền sẽ được sự hỗ trợ tối đa của công ty, bảo đảm giúp quý vị thành công, thu hồi vốn nhanh (trong thời gian từ 2 năm đến 3 năm tùy theo vị trí, đặc thù và cả khả năng quản lý của quý vị) và cơ hội phát triển bền vững lâu dài.
 
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Contact