Chi phí đầu tư cho nhà hàng GOLDMALT BEER có cao không?

Một câu hỏi khó trả lời vì "Cao" là so sánh với gì, với ai.
 
Giá chúng tôi là giá trả cho KS 2 sao nhưng bạn được hưởng giá trị dịch vụ của KS 4 sao.
 
Chi phí đầu tư của Nhà hàng GOLDMALT BEER, hình thức nhượng quyền Phổ Thông (Không sở hữ giây chuyện nấu bia) thấp hơn tất cả chi phí của những mô hình nhượng quyền cùng cấp.