Khai trương một cửa hàng nhượng quyền đầu tiên là thời điểm rất quan trọng của toàn thể tổ chức của một công ty nhượng quyền thương mại.
Nếu đơn vị nhượng quyền này được khai trương đúng cách và thuận lợi thì nó là “hòn đá” vững chắc cho một sư tăng trưởng mạnh tiếp theo. Mặt khác, nếu doanh nghiệp nhượng quyền thương mại bỏ qua cơ hội này sẽ bị lúng túng trong một thời gian dài.
 
Nguyên nhân của nỗi sợ hãi của bên nhận nhượng quyền
Nỗi sợ hãi này là điều dễ hiểu vì hầu hết họ đang rất mới với mô hình kinh doanh của bên nhượng quyền, và có thể là lần đầu tiên làm chủ. Họ có thể thiếu một số kỹ năng cơ bản để vận hành một đơn vị kinh doanh độc lập như:
1. Thiếu kinh nghiệm tuyển dụng  lạo động.
2. Thiếu kinh nguyện quản lý nhân sự.
3. Thiếu kinh nghiệm để thực hiện nhiều công việc và trách nhiệm trong cùng một lúc.
4. Thiếu kinh nghiệm để đối phó với các sự cố phát sinh trong vận hành.
5. Và điều đặc biệt là thiếu kinh nghiệp tiếp xúc với khách hàng.

Cảm xúc này là điều tự nhiên, vì thiếu kỹ năng nên họ suy nghĩ  rất nhiều thứ có thể gây thiệt hại cho tình hình kinh doanh của chình mình.  Nhìn từ quan điểm của một công ty nhượng quyền chuyên nghiệp thì đây là điểm tích cực để bắt đầu. Nếu doanh nghiệp luôn bên cạnh họ hay luôn kịp thời hỗ trợ sự quá trình của họ trong thời gian đầu thì đây là cơ hội quan trọng để xây dựng niềm tin và uốn nắn bên nhận quyền đi vào quỹ đạo cần thiết có lợi cho cả hai bên.

Thực hiện đúng trách nhiệm của mỗi bên, sự sợ hãi sẽ trôi qua nhanh chóng.

Đối với một doanh nghiệp nhượng quyền mới , ngày khai trương cửa hàng đầu tiên là thời điểm đặt viên đá cho một chặn đường dài tiếp theo. Một khi cửa hàng có được doanh thu tốt, đó là lúc bên nhận nhượng quyền cảm thấy an tâm và sẽ trở thành chiến binh tốt nhất cho thương hiệu.
180 ngày đầu tiên chìa khoá để thiết lập đúng sư nghiêm túc, sự tập trung của tất cả các bên cho sư nghiệp nhượng quyền thương mại phía trước.