TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH MỞ NHÀ HÀNG NHƯỢNG QUYỀN GOLDMALT ?

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu, đánh giá cơ hội và tiềm năng của bạn cùng dự định kế hoạch kinh doanh để cân nhắc tính khả thi.

Sau đó là nhiều bước khác theo quy trình của Hệ thống như: Giới thiệu (Bạn phải thử các sản phẩm, dịch vụ của nhà hàng hệ thống trước hết), phân tích vị trí, tài chính, kinh nghiệm, khả năng quản lý....