Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
- Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
- Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
Nhượng quyền thương mại được người Mỹ khởi xướng và định nghĩa như sự liên kết hợp đồng giữa phía chuyển giao với người nhận chuyển giao. Để phát triển một thương hiệu nhượng quyền hay kinh doanh nhượng quyền có thể nói là khá phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố hơn so với các mô hình kinh doanh khác.

Có thể nói, giá trị lớn nhất của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu nằm ở việc chuyển tải bản sắc này đến người được nhượng quyền như là một lợi thế cạnh tranh ưu việt giúp họ xây dựng công việc kinh doanh một cách nhanh chóng nhất. Nhưng những thương hiệu nhượng quyền rất khó bảo vệ giá trị này vì nó phụ thuộc vào người được nhượng quyền có giữ được tính toàn vẹn của hình ảnh thương hiệu ở mức nhất định hay không. Hệ thống nhượng quyền càng lớn, họ càng dễ mất quyền kiểm soát nếu bản sắc thương hiệu không được củng cố và bảo vệ.

 

Nhượng quyền thương mại là hình thức thương mại chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 và Nghị định 15/VBHN-BCT ngày 25-4-2014 quy định chi tiết về hoạt động nhượng quyền thương mại. Theo đó, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thực hiện được hình thức nhượng quyền thương mại theo quy định, bên nhượng quyền cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 1 năm; đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

Ngoài ra, bên nhượng quyền thương mại có trách nhiệm phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các nội dung bắt buộc của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại quy định và công bố.
Khai trương một cửa hàng nhượng quyền đầu tiên là thời điểm rất quan trọng của toàn thể tổ chức của một công ty nhượng quyền thương mại.
Nếu đơn vị nhượng quyền này được khai trương đúng cách và thuận lợi thì nó là “hòn đá” vững chắc cho một sư tăng trưởng mạnh tiếp theo. Mặt khác, nếu doanh nghiệp nhượng quyền thương mại bỏ qua cơ hội này sẽ bị lúng túng trong một thời gian dài.
 
Nguyên nhân của nỗi sợ hãi của bên nhận nhượng quyền
Nỗi sợ hãi này là điều dễ hiểu vì hầu hết họ đang rất mới với mô hình kinh doanh của bên nhượng quyền, và có thể là lần đầu tiên làm chủ. Họ có thể thiếu một số kỹ năng cơ bản để vận hành một đơn vị kinh doanh độc lập như:
1. Thiếu kinh nghiệm tuyển dụng  lạo động.
2. Thiếu kinh nguyện quản lý nhân sự.
3. Thiếu kinh nghiệm để thực hiện nhiều công việc và trách nhiệm trong cùng một lúc.
4. Thiếu kinh nghiệm để đối phó với các sự cố phát sinh trong vận hành.
5. Và điều đặc biệt là thiếu kinh nghiệp tiếp xúc với khách hàng.

Cảm xúc này là điều tự nhiên, vì thiếu kỹ năng nên họ suy nghĩ  rất nhiều thứ có thể gây thiệt hại cho tình hình kinh doanh của chình mình.  Nhìn từ quan điểm của một công ty nhượng quyền chuyên nghiệp thì đây là điểm tích cực để bắt đầu. Nếu doanh nghiệp luôn bên cạnh họ hay luôn kịp thời hỗ trợ sự quá trình của họ trong thời gian đầu thì đây là cơ hội quan trọng để xây dựng niềm tin và uốn nắn bên nhận quyền đi vào quỹ đạo cần thiết có lợi cho cả hai bên.

Thực hiện đúng trách nhiệm của mỗi bên, sự sợ hãi sẽ trôi qua nhanh chóng.

Đối với một doanh nghiệp nhượng quyền mới , ngày khai trương cửa hàng đầu tiên là thời điểm đặt viên đá cho một chặn đường dài tiếp theo. Một khi cửa hàng có được doanh thu tốt, đó là lúc bên nhận nhượng quyền cảm thấy an tâm và sẽ trở thành chiến binh tốt nhất cho thương hiệu.
180 ngày đầu tiên chìa khoá để thiết lập đúng sư nghiêm túc, sự tập trung của tất cả các bên cho sư nghiệp nhượng quyền thương mại phía trước.

 

Tùy theo tiêu chí xem xét, người ta có thể chia ra làm nhiều loại hợp đồng nhượng quyền thương hiệu.
1. Căn cứ vào quy mô và tính phân quyền:
a) Hợp đồng nhượng quyền đơn lẻ (Single franchise contract):
Là hợp đồng nhượng quyền cơ bản mà Bên Nhượng quyền ký với Bên Nhượng quyền, theo đó, Bên Nhận quyền được thành lập một đơn vị kinh doanh theo phương thức nhượng quyền, và không được phép nhượng quyền lại.
b) Hợp đồng tái nhượng quyền (master franchise contract):
Là hợp đồng nhượng quyền mà Bên Nhận quyền được phép nhượng quyền lại thêm lần nữa trong phạm vi cho phép của Bên Nhượng quyền về số lần được tái nhượng quyền trong một khu vực, lãnh thổ nhất định. Theo hợp đồng này, Bên Nhận quyền ban đầu sẽ trở thành Bên Nhượng quyền thứ cấp, Bên Nhượng quyền ban đầu vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ việc tái nhượng quyền của Bên Nhượng quyền thứ cấp.
c) Hợp đồng nhượng quyền khu vực (area franchise contract):
Theo hợp đồng này, Bên Nhận quyền sẽ được thành lập một số đơn vị kinh doanh trong một khu vực nhất định theo sự cho phép của Bên Nhượng quyền. Bên Nhận quyền không được phép tái nhượng quyền.
2. Căn cứ tính chất phân phối dịch vụ, hàng hóa:
a) Hợp đồng nhượng quyền kèm phân phối:
Theo đó, Bên Nhận quyền phải kinh doanh dịch vụ, hàng hóa do chính Bên Nhượng quyền cung cấp.
b) Hợp đồng nhượng quyền không kèm phân phối:
Theo đó, Bên Nhận quyền tự tổ chức sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo bí quyết, công nghệ do Bên Nhượng quyền chuyển giao. Hoặc, Bên Nhận quyền phải kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba do Bên Nhượng quyền chỉ định thông qua hợp đồng nhượng quyền.

 

TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH MỞ NHÀ HÀNG NHƯỢNG QUYỀN GOLDMALT ?

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu, đánh giá cơ hội và tiềm năng của bạn cùng dự định kế hoạch kinh doanh để cân nhắc tính khả thi.

Sau đó là nhiều bước khác theo quy trình của Hệ thống như: Giới thiệu (Bạn phải thử các sản phẩm, dịch vụ của nhà hàng hệ thống trước hết), phân tích vị trí, tài chính, kinh nghiệm, khả năng quản lý....

 

Ngoài những ưu điểm chung của Nhượng quyền, Hệ thống GOLDMALT có ưu điểm riêng biệt gì khác?

Ngoài những ưu điểm chung của Nhượng Quyền, Hệ thống GOLDMALT có những thế mạnh đặc biệt sau:

- Sản phẩm đặc biệt, đã được kiểm chứng và ưa chuộng. Chúng tôi đang nói về dòng sản phẩm các loại bia tươi chất lượng, giá cả hợp lý và vô cùng được ưa chuộng trong 15 năm qua. Phần lớn, các chủ nhà hàng GOLDMALT đều là khách hàng của chúng tôi, sau kết bia, sự ưa chuộng của khách hàng và giá cả (bao gồm cả tỉ lệ lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh) nên đã trở thành những đối tác nhượng quyền hoặc đại lý.

- Thực đơn những món ăn đặc sắc hương vị châu Âu, khó lẫn với những nơi khác (thậm chí có những món khó tìm ở nơi khác).

- Môi trường mang đậm phong cách riêng, pha nét và không khí châu Âu, phù hợp với tâng lớp trung lưu: Khác hoàn toàn với môi trương bia hơi, giá thấp hơn hẳn những nhà hà bia tươi quá cắt cổ sang chảnh.

Dùng cách so sánh hơi khập khiểng, nhưng có thể nói giống như chúng tôi, GOLDMALT là khách sạn chất lượng 4 sao nhưng giá nằm ở mức từ 2 sao đến 3 sao với sản phẩm gần như độc quyền duy nhất: Dòng bia thương hiệu GOLDMALT.

 

Chi phí đầu tư cho nhà hàng GOLDMALT BEER có cao không?

Một câu hỏi khó trả lời vì "Cao" là so sánh với gì, với ai.
 
Giá chúng tôi là giá trả cho KS 2 sao nhưng bạn được hưởng giá trị dịch vụ của KS 4 sao.
 
Chi phí đầu tư của Nhà hàng GOLDMALT BEER, hình thức nhượng quyền Phổ Thông (Không sở hữ giây chuyện nấu bia) thấp hơn tất cả chi phí của những mô hình nhượng quyền cùng cấp.